Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Algemene Rekenkamer

Type
Hoog College van Staat
Telefoon
070-342 43 44 (algemeen)
Email
Website
Bezoek adres
Lange Voorhout 8
2514 ED Den Haag
Postadres
Postbus 20015
2500 EA Den Haag

Beschrijving

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Haar wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk en hierover rapporteert de Algemene Rekenkamer één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei). Op basis van dit oordeel kan het parlement besluiten of zij decharge verlenen aan het kabinet. Daarnaast rapporteert de Algemene Rekenkamer over afzonderlijke onderzoeken aan het parlement zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is.