Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Infrastructuur en Waterstaat

Type
Ministerie
Telefoon
070 456 00 00 (algemeen)
Fax
070 456 11 11
Bezoek adres
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postadres
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Beschrijving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenW aan.