Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Justitie en Veiligheid

Type
Ministerie
Telefoon
070 370 79 11 (algemeen)
Fax
070 370 79 00
Bezoek adres
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Beschrijving

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen.