Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Algemene Zaken

Type
Ministerie
Telefoon
(070) 356 41 00 (algemeen)
Bezoek adres
Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Postadres
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Beschrijving

Zorgdragen voor zaken betreffende het algemeen regeringsbeleid van het Koninkrijk, voor zover deze zorg niet bepaaldelijk wordt behartigd door een der andere departementen van algemeen bestuur (k.b. van 11 oktober 1947, Stb. H346).