Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Raad van State

Type
Hoog College van Staat
Website
Bezoek adres
Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag
Postadres
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Beschrijving

De Raad van State heeft twee hoofdtaken. Deze twee taken worden binnen de Raad uitgevoerd door twee afzonderlijke Afdelingen. De Afdeling advisering van de Raad van State is adviseur van de regering voor wetgeving en bestuur. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land. De werkwijze en taken van de Raad van State zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Wet op de Raad van State. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. Zijne Majesteit de Koning is Voorzitter van de Raad van State. De Raad van State bestaat uit een vice-president en maximaal tien leden. De vice-president heeft de dagelijkse leiding over het college en de organisatie van de Raad. In de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn naast leden ook staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst werkzaam. De Raad van State telt op dit moment ruim 60 staatsraden. Het aantal leden en staatsraden dat in de beide Afdelingen tegelijkertijd werkzaam is, is in de wet beperkt tot maximaal tien. Leden en staatsraden worden bij koninklijk besluit benoemd voor het leven. De leden van de Afdeling advisering kunnen ook voor bepaalde tijd worden benoemd. De ministerraad draagt de leden en staatsraden voor, waarbij de Raad zelf een aanbeveling doet. Voor de benoeming van de vice-president wordt de Raad geraadpleegd. Bij de benoeming van leden en staatsraden wordt gelet op bekwaamheid en ervaring op het terrein van wetgeving, bestuur en rechtspraak. Zij komen voort uit de kring van de wetenschap, het bestuur, de rechterlijke macht en de overheid. Leden en staatsraden die alleen in de Afdeling bestuursrechtspraak worden benoemd, moeten een juridische achtergrond hebben. De Raad van State telt ruim 600 medewerkers onder wie ongeveer 250 juristen. De secretaris heeft de leiding over de organisatie, die is opgebouwd uit de volgende onderdelen: De directie Advisering ondersteunt de Afdeling advisering in haar werk als adviseur. De directie is onderverdeeld in sectoren die bestaan uit wetgevingsjuristen. Daarnaast werken er administratieve medewerkers. De directie Bestuursrechtspraak ondersteunt de Afdeling bestuursrechtspraak in haar werk als bestuursrechter en bestaat uit units die zijn opgebouwd uit juristen en administratieve medewerkers. De directie Bedrijfsondersteuning bestaat onder ander uit een afdeling Personeelszaken, een automatiseringsafdeling en een afdeling Bibliotheek en Archief. De directie Bestuursondersteuning verzorgt de inhoudelijke en administratieve ondersteuning aan de vice-president en de secretaris. Ook de afdeling Communicatie valt hieronder.