Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Type
Ministerie
Telefoon
070 379 8911 (algemeen)
Bezoek adres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Beschrijving

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Boeren, tuinders en vissers moeten economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie van LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Verder stimuleert het ministerie de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.