Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015

Type
Gemeenschappelijke regeling
Telefoon
(045) 560 50 40 (algemeen)
Email
gemeente@heerlen.nl (algemeen)
Website
Bezoek adres
Geleenstraat 27
6411 HP Heerlen
Postadres
Postbus 1
6400 AA Heerlen