Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Commissaris van de Koning

Type
Organisatieonderdeel
Telefoon
(058)292 55 19 (algemeen)
Fax
(058) 292 53 42
Email
cdksec@fryslan.nl (algemeen)
Website
Bezoek adres
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Postadres
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden