Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Gedeputeerde Staten

Type
Organisatieonderdeel
Telefoon
(058) 292 59 25 (algemeen)
Fax
(058) 292 51 25
Email
Bezoek adres
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Postadres
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Beschrijving

De leden van Gedeputeerde Staten worden benoemd door en uit de leden van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten zijn belast met het dagelijks bestuur van de provincie. De commissaris van de Koning en de gedeputeerden vormen tezamen Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten van Fryslân tellen 6 leden.