Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Provinciale Staten

Type
Organisatieonderdeel
Telefoon
(058) 292 59 25 (algemeen)
Fax
(058) 292 51 25
Email
staten@fryslan.frl (algemeen)
Bezoek adres
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Postadres
Postbus 20120
Leeuwarden

Beschrijving

De samenstelling en de bevoegdheden van de Provinciale Staten worden geregeld in het zevende hoofdstuk van de Grondwet en in de Provinciewet (1994). Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie en vertegenwoordigen de gehele bevolking van de provincie. Het aantal leden van dit orgaan varieert naar gelang het aantal inwoners per provincie. Provinciale Staten van Fryslân tellen 43 leden.

> Organisatie-onderdelen