Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Hoge Raad van Adel

Type
Adviescollege
Telefoon
(070) 36 14 281 (algemeen)
Fax
(070) 36 31 712
Email
Bezoek adres
Nassaulaan 2-b
2514 JS Den Haag
Postadres
Postbus 16325
2500 BH Den Haag

Beschrijving

Ingesteld bij besluit van de Soevereine Vorst van 24 juni 1814, nr.10. Samenstelling en bevoegdheid zijn geregeld in de Wet op de adeldom van 10 mei 1994, Stb.360.

TAAK:
- adviseren van
a. de Minister van Algemene Zaken betreffende naamgeving, titulatuur en wapenverlening van leden van het Koninklijk Huis;
b. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende alle adelszaken en de samenstelling en wijziging van de wapens van publiekrechtelijke lichamen;
c. de besturen van publiekrechtelijke lichamen inzake de samenstelling van de door hen gewenste vlaggen;
d. de Minister van Justitie omtrent verzoeken tot naamswijziging, waarbij de namen van adellijke geslachten of van heerlijkheden en dergelijke betrokken zijn;
e. de Minister van Defensie inzake ontwerpen van emblemen en medailles van krijgsmachtonderdelen;
- het verrichten van de uit het bovenstaande voortvloeiende werkzaamheden;
- in het algemeen het verstrekken van advies en voorlichting op genealogisch en heraldisch gebied aan rechtspersonen en particulieren.

COLLECTIE:
- Archieven Hoge Raad van Adel 1814 - heden;
- Genealogische en heraldische handschriften;
- Enkele archieven van adellijke families;
- Gespecialiseerde bibliotheek.