Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Type
Ministerie
Telefoon
070 340 79 11 (algemeen)
Fax
070 340 78 34
Bezoek adres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postadres
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Beschrijving

We worden met z’n allen steeds ouder en blijven steeds langer vitaal. Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes behandelen. Dat is prachtig. Tegelijk maken mensen zich zorgen over de toekomst van de zorg, die veel geld kost en met een tekort aan werknemers kampt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft.Om dat te bereiken, maakt het ministerie afspraken met zorgverleners om de zorg dichterbij huis te bieden als het kan en zetten we in op preventie. Mensen hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis of een instelling. Dat is prettiger voor patiënten. Ook bespaart dat kosten. Het ministerie werkt er hard aan om meer mensen te werven voor de zorg en het werk beter te organiseren. Bijvoorbeeld door een andere taakverdeling en slim gebruik van nieuwe technologie.Zorg voor mensen, mensen voor de zorg. Dat is waar wij ons samen voor inzetten.De naam van het ministerie is laatstelijk gewijzigd bij k.b. van 22 augustus 1994, nr. 94.006521.