Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Type
Ministerie
Telefoon
070 426 64 26 (algemeen)
Fax
070 363 91 53
Bezoek adres
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Beschrijving

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK.Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.