Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Gemeenschappelijke regelingen

'Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg' of ' GR Bedrijvenschap Hoefweg'
BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg
Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
Bedrijfsvoeringsorganisatie Participatiebedrijf KempenPlus
Bedrijfsvoeringsorganisatie Participatiebedrijf KempenPlus
Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland
Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
Beheersregeling Amstel
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Centrumgemeente regeling samenwerking Noardeast-Fryslân en Leeuwarden
Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio
Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020
Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost (Regio 36b)
Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe
Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek
Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek
Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019
Centrumregeling Vidar 2020
Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
Centrumregeling ambtelijke samenwerking Tilburg ‐ Dongen
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015
Centrumregeling samenwerking Dantumadiel en Noardeast-Fryslân
Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden
Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018
Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022
Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden
Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden
Centrumregeling samenwerking Waadhoeke en Leeuwarden
Centrumregeling samenwerking gemalendiensten
De Gemeenschappelijke Regeling Regio Midden-Holland
De gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
De gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
De gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren
De gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren
De gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren
De gemeenschappelijke regeling RID Utrecht
De gemeenschappelijke regeling RID Utrecht
De gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland
De gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de Dienst Noardwest Fryslân
GR Cocensus 2020
GR Cocensus 2020
GR Cocensus 2020
GR Cocensus 2020
GR Cocensus 2020
GR Cocensus 2020
GR GBKZ 2018
GR Nieuw Reijerwaard
GR Slibverwerking 2009
GR Veiligheidsregio MWB
GR Veiligheidsregio MWB
GRWRE
GRWRE
Gemeenschappelijk regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Gemeenschappelijk regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Gemeenschappelijk regeling Groengebied Amstelland
Gemeenschappelijk regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie
Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie
Gemeenschappelijke Regeling Afeer
Gemeenschappelijke Regeling Afeer
Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland 2020
Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2019
Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis
Gemeenschappelijke Regeling Amstelland- Meerlandenoverleg
Gemeenschappelijke Regeling BSOB
Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2018
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2018
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2016
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2020
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2020
Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum
Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting
Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015
Gemeenschappelijke Regeling DSW
Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep
Gemeenschappelijke Regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (DIT) 2021
Gemeenschappelijke Regeling GBLT
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe
Gemeenschappelijke Regeling HALte werk
Gemeenschappelijke Regeling HALte werk
Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports
Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports
Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Limburg 2020
Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie 2015
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Gemeenschappelijke Regeling MER
Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021
Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas 2019-2020
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw
Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw
Gemeenschappelijke Regeling Platform Wonen Zeeuws-Vlaanderen
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland
Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei
Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei
Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley
Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley
Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Regeling Regio West‐Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regio West‐Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regio West‐Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland 2016
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland 2019
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie
Gemeenschappelijke Regeling SOWECO
Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom 2015
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-Kennemerland
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-Kennemerland
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-Kennemerland
Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71
Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71
Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Gemeenschappelijke Regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek 2012
Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh
Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015
Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos
Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Gemeenschappelijke Regeling VIXIA
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw
Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (GEVUDO)
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen
Gemeenschappelijke Regeling WAVA 2015
Gemeenschappelijke Regeling WAVA 2019
Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief
Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Werk in Uitvoering
Gemeenschappelijke Regeling Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân
Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland
Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten Wijchen
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Fivelingo
Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Fivelingo
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Venlo en omstreken
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep 2009
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief
Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief
Gemeenschappelijke Regeling Westrom
Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS
Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS
Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS
Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden
Gemeenschappelijke Regeling betreffende het Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland
Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse Muziekschool
Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse Muziekschool
Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel
Gemeenschappelijke Regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg
Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen
Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen
Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam
Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’
Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’
Gemeenschappelijke regeling 1Stroom
Gemeenschappelijke regeling 1Stroom
Gemeenschappelijke regeling AQUON 2018
Gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen 2016
Gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Aqualysis
Gemeenschappelijke regeling Avres
Gemeenschappelijke regeling Avres
Gemeenschappelijke regeling Avres 2016
Gemeenschappelijke regeling Avres 2016
Gemeenschappelijke regeling Avri
Gemeenschappelijke regeling Avri
Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie
Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos
Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen (2004)
Gemeenschappelijke regeling Blink 2017
Gemeenschappelijke regeling Brandweer-GHOR Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke regeling CNB Noordzeekanaalgebied
Gemeenschappelijke regeling Cure
Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling De Betho
Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden 2018
Gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Gemeenschappelijke regeling Duo+
Gemeenschappelijke regeling FUMO - 2016
Gemeenschappelijke regeling FUMO - 2017
Gemeenschappelijke regeling FUMO - 2022
Gemeenschappelijke regeling Fijnder
Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing mei 2014
Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe
Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid
Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid
Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Baarn-Eemnes 2023
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Huizen, Blaricum en Laren 2023
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond)
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland
Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Gemeenschappelijke regeling Gezondheid
Gemeenschappelijke regeling Groenbeheer Hoeksche Waard 2007
Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015
Gemeenschappelijke regeling Heesch West
Gemeenschappelijke regeling Het Plein
Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Gemeenschappelijke regeling ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST
Gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten
Gemeenschappelijke regeling ISHW
Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel
Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10
Gemeenschappelijke regeling Kempisch Bedrijvenpark
Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost
Gemeenschappelijke regeling Lucrato
Gemeenschappelijke regeling Lucrato
Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 2016
Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 2019
Gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 2015
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 2022
Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden derde wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden tweede wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen
Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen
Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2020
Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.
Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 2007
Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
Gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Gemeenschappelijke regeling RWA
Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Hitland
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten
Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep
Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010
Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst De Liemers
Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst De Liemers
Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Metropool Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland
Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland
Gemeenschappelijke regeling SPOOR-raad 2012
Gemeenschappelijke regeling SWVO
Gemeenschappelijke regeling Sallcon
Gemeenschappelijke regeling SamenTwente
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking ICT Etten-Leur en Tholen
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2008
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016
Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009
Gemeenschappelijke regeling Sociale Onderneming Regio Alkmaar 2022
Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân
Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2019
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS
Gemeenschappelijke regeling Technisch Bureau in de Krimpenerwaard
Gemeenschappelijke regeling Technology Base
Gemeenschappelijke regeling Tresoar
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Gemeenschappelijke regeling VRU
Gemeenschappelijke regeling VRU
Gemeenschappelijke regeling VRU
Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2015
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2022
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2017
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2021
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling Voorne-Putten Werkt 2017
Gemeenschappelijke regeling WIHW
Gemeenschappelijke regeling WSD
Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa
Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2017
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2022
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
Gemeenschappelijke regeling Zaffier
Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2018
Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2020
Gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht
Gemeenschappelijke regeling archeologie Midden-Delfland
Gemeenschappelijke regeling archeologie Pijnacker-Nootdorp
Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Midden-Delfland
Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Midden-Delfland
Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Pijnacker-Nootdorp
Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Pijnacker-Nootdorp
Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Rijswijk
Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos
Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos
Gemeenschappelijke regeling gebiedsinrichting Oosterwold
Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam
Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie
Gemeenschappelijke regeling inzake dienstverlening leerplicht
Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Gemeenschappelijke regeling ombudsman Metropool (WNRA)
Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Rogplus
Gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering
Gemeenschappelijke regeling samenwerking Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest
Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest
Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering voor Noordoost Groningen
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg
Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015
Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Gennep en Land van Cuijk 2022
Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
Gemeenschappelijke regeling van het openbaar lichaam WHW-bedrijven
Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil
Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil
Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs
Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken
Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken
Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB)
Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM
Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse
Gemeenschappelijke regeling zonder meer
Gemeenschappelijke regeling ‘hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg’
ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)
ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)
MGR Rijk van Nijmegen
MGR Rijk van Nijmegen
Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Noordmidden-Drentse samenwerking
Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland 2005
Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
Regeling Bedrijfsvoeringorganisatie Prolander
Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O
Regeling Bedrijvenschap Regio Gouda
Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011
Regeling GGD IJsselland
Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Beuningen
Regeling Het Industrieschap "De Plaspoelpolder"
Regeling Letterhoeke
Regeling Promen
Regeling Recreatieschap Twente
Regeling Regio Rivierenland
Regeling Regio Rivierenland
Regeling Regio Rivierenland
Regeling Regio Rivierenland
Regeling Regio Rivierenland
Regeling Regio Twente
Regeling Regio Twente
Regeling SWB Midden Twente
Regeling SWB Midden Twente
Regeling Streekarchief Midden-Holland
Regeling Veiligheidsregio Twente
Regeling WVK-groep
Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West
Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Regeling Zonder Meer BLNP
Regeling Zonder Meer BLNP
Regeling regio Stedendriehoek
Regeling regionaal samenwerkingsverband openbaar basisonderwijs De Kempen
Regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2020 e.v.
Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel
Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland
Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen
Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Senzer
Senzer
Sociaal Domein Flevoland
Sociaal Domein Flevoland
Verordening openbaar rechtspersoon Reflexis Openbaar Basisonderwijs
centrumregeling beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2022 – 2025
gemeenschappelijke regeling "Reinigingsdienst Maasland"
gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie
gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriese Gemeenten
gemeenschappelijke regeling Bedrijvenparken A7 c.a. 2009
gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (vijfde wijziging)
gemeenschappelijke regeling EMCO-groep
gemeenschappelijke regeling Ferm Werk
gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
gemeenschappelijke regeling IWGM
gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
gemeenschappelijke regeling Novatec 2006
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei
gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe
gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe
gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen
gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen
gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen
gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z Groningen)
gemeenschappelijke regeling RHC Zuidoost Utrecht
gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg
gemeenschappelijke regeling Reestmond
gemeenschappelijke regeling Reestmond
gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 2022
gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’
gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland
gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland
gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland
gemeenschappelijke regeling SNN
gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland
gemeenschappelijke regeling Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg
gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten
gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten 2020
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (of regeling VR Groningen)
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- Holland Noord 2015
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2017
gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad)
gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap OZL
gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports
gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland
gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam
gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam
gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord
gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant
gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
gemeenschappelijke regeling van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
gemeenschappelijke regeling van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
gemeenschappelijke regeling van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld
gemeenschappelijke regeling voor Stark
gemeenschappelijke regeling ‘IJmond Werkt!, 2de wijziging’
gemeenschappelijke regeling ‘IJmond Werkt!’
gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”
gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”
gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”
regeling DRAN
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015
Gemeenschappelijk orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen
Gemeenschappelijk regeling beschermd wonen regio Rotterdam
Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam
Gemeenschappelijke Regeling BWR
Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone
Gemeenschappelijke Regeling Delta
Gemeenschappelijke Regeling Delta
Gemeenschappelijke Regeling Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit
Gemeenschappelijke Regeling Gasdistributie Zeist en Omstreken
Gemeenschappelijke Regeling Hameland
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Samenwerking Uitvoerende Taken Wormerland-Zaanstad (S.U.T.W.Z.)
Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland
Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht en RMC Regio Brabant Noord Oost (Regio 36b)
Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum
Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap de Avelingen Groep
Gemeenschappelijke Regeling milieustraat Oss
Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam 2016
Gemeenschappelijke regeling Archeologie Zaanstad - Oostzaan 2002
Gemeenschappelijke regeling Bijzonder Onderzoek Regio Zuid-Gelderland
Gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier
Gemeenschappelijke regeling Kampen & Dronten
Gemeenschappelijke regeling Leerplichtadministratie (tot 23 jaar) Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne
Gemeenschappelijke regeling Meerstad 2009
Gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs regio Alphen aan den Rijn
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Over-Betuwe
Gemeenschappelijke regeling Regionale Samenwerking Decentralisaties in Sociaal Domein
Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking Leerplicht en RMC, Maastricht en Mergelland
Gemeenschappelijke regeling Rioolwaterzuiveringsinstallatie Gooiergracht en vijzelgemaal Eemmeer
Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg
Gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Gemeenschappelijke regeling WEDEKA Bedrijven
Gemeenschappelijke regeling WEDEKA Bedrijven
Gemeenschappelijke regeling WEDEKA Bedrijven
Gemeenschappelijke regeling Wedeo
Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005
Gemeenschappelijke regeling Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland
Gemeenschappelijke regeling archeologie Delft en Westland
Gemeenschappelijke regeling archeologie Hattem-Zwolle
Gemeenschappelijke regeling archeologie Kampen-Zwolle
Gemeenschappelijke regeling archeologie Zwartewaterland-Zwolle
Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk
Gemeenschappelijke regeling ombudscommissie Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke regeling ombudscommissie Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke regeling openbaar onderwijs gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel
Gemeenschappelijke regeling openbaar primair onderwijs IJsselgraaf
Gemeenschappelijke regeling projectbureau herstructurering tuinbouw Bommelerwaard
Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo
Gemeenschappelijke regeling toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte
Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs
Regeling Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Regeling Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Regeling sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht